НАШЕТО ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

ВЧЕРА

ЕТ „Стронг-Т.Георгиев” е създадена през 1995 г. ,като част от семейството на ЕТ ”Дъга-Георгиеви” -семейна компания с над четвърт век традиции в земедeлието, основана от инж.Георги Георгиев.
Началото е поставено в с.Преспа, Общ.Балчик, където е и настоящата производствена и търговска база.

С много труд, опит, знания, професионализъм, инвестиции и с любов към всяка отглеждана култура, компанията ,става предпочитан партньор и е сред лидерите в земеделският сектор в Добруджа.

ДНЕС

Днес, настоящият екип на „ЕТ „Стронг-Т.Георгиев” развива едро земеделие ,като обработва заедно с други свързани компании общо над 20 000 дка земеделски земи в землищата на над 20 селища във Добричка и Шуменска област и инвестира в отглеждането на висококачествени зърнено-житни, маслодайни, бобови и етерично-маслени култури.
Обслужването на земеделското производство е обезпечено от модерна селскостопанска техника на водещи световни производители като John Deere, Claas, New Holland, Lemken, Кuhn, Gregoire Besson и други, собствени товарни автомобили и собствени складови бази.
ЕТ „Стронг-Т.Георгиев” е новаторска и динамично развиваща се компания. Фирмата е реализирала редица проекти по програмите на ДФ „Земеделие” за закупуване на селскостопанска техника и инвестиции в земеделски стопанства по ПРСП.
За да отговорим адекватно на бързо променящата се реалност на пазара , все по-високите изисквания и нарастващата конкуренция ,нашата компания реализира редица иновативни проекти,като част от диверсификационната ни програма за устойчиво развитие.
През последните години инвестираме значителни средства и ноу-хау в изграждането и култивирането на площи с етерично-маслени култури.
Към настоящият момент изграждаме и нова модерна дестилерия за етерични масла.
Уверени и сигурни във своите качества,гледаме устремено към бъдещето.

УТРЕ

Да се създаваме модерна и висока ефективност на производството на основата на изграждане на дългосрочни партньорства със собствениците на земя чрез подобряване на качеството на продуктите, увеличаване на производителността и развитието на околната среда в районите, в които ние оперираме.

Успешното опериране на фирмата се реализира чрез използването на съвременни селскостопански технологии, които не вредят на земята, технологии,които спомагат за намаляване на разходите и в същото време - дават възможност да се произвежда висококачествена продукция, която отговаря на международните стандарти.
Ние сме уверени, че можем да изведем производството до нови качествени и количествени нива, като по този начин осигуряваме на пазара качествени продукти.